Icons

Weyrfolk

Goldriders

Randi.jpg Alara.jpg Rocio.jpg Ciara.jpg Meiglen.jpg

Bronzeriders

J'cobi.jpg E'ro.jpg Merendezen.jpg P'sec.jpg

Brownriders

T'ryn.jpg F'min.jpg W'red.jpg Ch'rii.jpg D'lan.jpg V'kale.jpg A'tae.jpg

Blueriders

Atsya.jpg K'lian.jpg Mohria.jpg Lenia.jpg Isilna.jpg L'ron.jpg Maura.jpg

Greenriders

L'han.jpg Ihyari.jpg Ahnika.jpg Andi.jpg Uveline.jpg Ari.jpg

Non-Riders (Residents)

Bowen.jpg Lorayit.jpg Indira.jpg Jaya.jpg Max.jpg Vanielle.jpg Kaskan.jpg Fiala.jpg Warin.jpg Zaferian.jpg Keane.jpg Charlie.jpg Mahlie.jpg Rhyviel.jpg

Non-Riders (Crafters)

HARPERS
Kestian.jpg Teallan.jpg Tiemme.jpg

SMITHS
Neythan.jpg Nenienne.jpg

HEALERS
Cheusia.jpg Jonavan.jpg

WEAVERS
Quiane.jpg

Landing

Harpers

Aemos.jpg

Printers

Nuri.jpg

Smiths

Jarvys.jpg

Starsmiths

Donal.jpg

Non-Crafters

Thayet.jpg Gaelene.jpg

Holders

The Holdless

Deimos.jpg Eris.jpg

NPCs:

THESE CHARACTERS ARE NPCs. TO LEARN MORE ABOUT ADOPTABLE NPC CHARACTERS, PLEASE SPEAK TO STAFF
Shijan.jpg Waine.jpg Yaron.jpg Olira.jpg Kelarad.jpg Suli.jpg Hayli.jpg Nara.jpg Flack.jpg T'bin.jpg Jhorn.jpg Evie.jpg Brahceer.jpg Hope.jpg Durgill.jpg Miene.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License